World of Warships
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

O Polityce rekompensacyjnej (w grze)

Zespół World of Warships może zdecydować o przyznaniu rekompensaty, jeśli błąd serwera lub nieplanowane/wydłużone wyłączenie serwera trwa co najmniej cztery (4) godziny dłużej, niż się spodziewano (dla planowanych wyłączeń serwera lub aktualizacji).

Jeśli rekompensata zostanie zatwierdzona, automatycznie wpłynie ona na wszystkie dotknięte konta.

Informacja o rekompensacie* zostanie przedstawiona na Portalu, Forum oraz przez e-mail.

Wartość rekompensaty zależy od rodzaju problemu i długości jego trwania. Decyzje będą rozpatrywane indywidualnie.

Wsparcie Gracza nie rekompensuje kont, nie wpływa też na przebieg przyznawania rekompensaty oraz jej wysokość.

Powiązane artykuły