World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Pakowanie i rozpakowywanie plików

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1. Jeśli Twój system operacyjny nie posiada wbudowanej funkcji kompresji plików, 7-zip może okazać się pomocny. To program o otwartym kodzie źródłowym.

Pliki spakowane (skompresowane) zajmują mniej miejsca na dysku i mogą być przesyłane na inne komputery dużo szybciej niż pliki nieskompresowane.

Aby spakować (skompresować) plik lub folder

  1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz spakować.
  2. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany plik lub folder, wybierz (lub wskaż) polecenie Wyślij do, a następnie wybierz polecenie Folder skompresowany (zip).

Zostanie utworzony nowy spakowany folder w tej samej lokalizacji i o tej samej nazwie co oryginalny plik lub folder. Aby zmienić tę nazwę, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) folder, wybierz pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

Aby rozpakować (wyodrębnić) pliki lub foldery ze spakowanego folderu

  1. Znajdź spakowany folder, z którego chcesz rozpakować (wyodrębnić) pliki lub foldery.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby rozpakować pojedynczy plik lub folder, otwórz spakowany folder, a następnie przeciągnij plik lub folder ze spakowanego folderu do nowej lokalizacji.
    • Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Aby dodać pliki lub foldery do utworzonego wcześniej spakowanego folderu, przeciągnij je do niego.
  • Niektóre typy plików, takie jak obrazy JPEG, są już mocno skompresowane. Jeśli spakujesz wiele obrazów JPEG do jednego folderu, całkowity rozmiar tego folderu będzie prawie taki sam jak rozmiar oryginalnej kolekcji obrazów.

Powiązane artykuły