World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Nie można się połączyć

Podczas logowania do klienta gry może zostać wyświetlony następujący komunikat: „Błąd połączenia z serwerem. Serwer może być niedostępny lub ustawienia Twojej sieci mogą być nieprawidłowe”. Jeśli napotkasz taki błąd, postępuj według tych kroków jeden po drugim, aż do rozwiązania problemu.

Powiązane artykuły