World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Automatyczny restart, niebieski ekran

Niebieski ekran śmierci (ang. Blue Screen of Death – BSoD) to ogólna nazwa dla komunikatów o błędach krytycznych w systemach operacyjnych Windows.

BSoD pojawia się, gdy w jądrze lub rdzeniu sterownika wystąpi błąd krytyczny. Po jego wystąpieniu system tworzy w dzienniku systemowym wpisy z parametrami błędu. Jeśli zapis zrzutu pamięci (zrzut pamięci to zawartość pamięci roboczej procesu, jądra lub całego systemu operacyjnego w danym momencie) jest włączony w ustawieniach systemu operacyjnego, to w dzienniku systemowym zostanie podana ścieżka do pliku z rozszerzeniem *.dmp. Konieczne jest ustalenie przyczyny błędu.

Domyślnie pliki zrzutów są przechowywane w folderze Windows na partycji dysku systemowego (na przykład C:\Windows\minidump\, gdzie C: jest partycją dysku systemowego) i mają rozszerzenie *.dmp.

Aby mieć możliwość rejestrowania komunikatu o błędzie, konieczne jest wyłączenie automatycznego restartu systemu.

Wyłączanie automatycznego restartu systemu w systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

 1. Kliknij PPM skrót Ten komputer i wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości (w systemie Windows 8 użyj skrótu Windows + E).
 2. W oknie, które się pojawiło, otwórz Zaawansowane ustawienia systemu (lewy pasek boczny).
 3. W oknie Właściwości systemu przejdź do zakładki Zaawansowane.
 4. W tej zakładce kliknij przycisk Ustawienia... w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie.
  bluescreen001
 5. W sekcji Awaria systemu usuń zaznaczenie opcji Automatycznie uruchom ponownie.
  bluescreen002
 6. Kliknij OK i zrestartuj swój komputer.
 7. Po wykonaniu opisanych czynności, w przypadku wystąpienia błędu krytycznego, zamiast automatycznego restartu, system wyświetli niebieski ekran.

Tworząc zgłoszenie w dziale Wsparcia Gracza, szczegółowo opisz swój problem:

 • Podaj, kiedy błąd występuje najczęściej.
 • Dołącz pliki zrzutu (najlepiej zarchiwizowane w formacie *.zip).
 • Wyślij plik diagnostyczny AIDA64: pomoże nam to w jak najszybszej i dogłębnej analizie problemu.

Powiązane artykuły