World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Otwieranie portów w Zaporze ogniowej systemu Windows

Przed konfigurowaniem Zapory ogniowej systemu Windows upewnij się, że masz prawa administratora.

Jeśli gra działa bez problemów, nie musisz wykonywać poniższych czynności. Jeśli jednak masz problemy z połączeniem, musisz otworzyć porty zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Przejdź do ustawień Zapory ogniowej, kliknij Start, otwórz Panel sterowania, następnie kliknij System i bezpieczeństwo i Zapora ogniowa Windows Defender (lub naciśnij Win+R, wpisz firewall.cpl i kliknij OK. Ta metoda działa dla wszystkich wersji Windows i będzie lepsza dla użytkowników, którzy nie mają przycisku Start w swojej wersji Windows.)
 2. Kliknij Ustawienia zaawansowane.
  15295_en1
 3. W kolumnie po lewej kliknij Reguły przychodzące.
 4. W kolumnie po prawej kliknij Nowa reguła.
  15295_en2
 5. W okienku, które wyskoczy, wybierz regułę Port i kliknij Dalej.
  15295_en3
 6. Wybierz odpowiedni protokół: TCP lub UDP.
 7. W polu Określone porty lokalne podaj odpowiednie porty. Jeśli reguła dotyczy kilku portów, rozdziel je przecinkiem lub podaj zakres portów, używając myślnika. Lista portów wymaganych dla World of Tanks jest dostępna w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem w dziale Protokoły i porty sieciowe. Po podaniu wszystkich portów kliknij Dalej.
  15295_en4
 8. Kliknij Zezwalaj na połączenie, a następnie Dalej.
 9. Wybierz profile połączenia, a następnie kliknij Dalej.
 10. Podaj nazwę i opis stworzonej reguły, jeśli chcesz. Następnie kliknij Zakończ, by zapisać zmiany.
 11. W podobny sposób stwórz reguły wychodzące, podając ten sam zakres portów, jak w krokach 4–10.

Powiązane artykuły