World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Plik stronicowania w systemie Windows

Informacje ogólne

Plik stronicowania (pagefile.sys) to ukryty plik na twardym dysku komputera wykorzystywany przez system Windows w sposób podobny do pamięci RAM. Plik stronicowania i RAM tworzą łącznie pamięć wirtualną. Domyślnie system Windows przechowuje plik stronicowania w partycji rozruchowej (partycji, gdzie zainstalowany jest system operacyjny i pliki pomocnicze). Zazwyczaj rozmiar pliku stronicowania ustawiony jest na 1,5-krotność całkowitej dostępnej pamięci RAM.

Plik stronicowania jest potrzeby, by móc zwolnić pamięć RAM w momentach większego zapotrzebowania. Jeśli w systemie działa jednocześnie kilka aplikacji aktywnie wykorzystujących pamięć RAM, niektóre z nich będą nieaktywne (będą zminimalizowane albo po prostu nie będą w danej chwili używane) i w wyniku tego ich dane zostaną przeniesione do wolniejszej pamięci, tj. pliku stronicowania, a dane aktualnie aktywnych aplikacji będą przechowywane bezpośrednio w pamięci RAM. W przypadku gdy nieaktywna aplikacja powraca do aktywności, by przyspieszyć jej wykonywanie, dane z pliku stronicowania są przenoszone bezpośrednio do pamięci RAM. Gdy nastąpi znaczący brak pamięci RAM w systemie, plik stronicowania jest używany bezpośrednio, tj. składowane są w nim również dane aktywnych aplikacji. Jeśli całkowity rozmiar pamięci wirtualnej jest za mały, niektóre aplikacje mogą stać się niestabilne, a system operacyjny może wyświetlić informację o niewystarczającej ilości pamięci wirtualnej. W takich przypadkach należy zwiększyć rozmiar pliku stronicowania.

Jeśli Twój komputer ma więcej niż jeden dysk twardy. Aby poprawić wydajność systemu, plik stronicowania powinien zostać przeniesiony na inną partycję na innym dysku. Wtedy system operacyjny będzie mógł przeprowadzać szybciej wiele operacji wejścia/wyjścia.

Jeśli masz jeden dysk w komputerze. Również zaleca się przeniesienie pliku stronicowania na inną partycję. Jeśli plik stronicowania jest umieszczony na partycji startowej, system Windows wysyła żądania zapisu i odczytu zarówno do folderu systemowego jak i do pliku stronicowania. Po przeniesieniu pliku stronicowania na inną partycję będzie mniej konfliktów żądań zapisu i odczuty.

Jeśli masz w komputerze jednocześnie dyski HDD i SSD. Zaleca się umieszczenie pliku stronicowania na jednej z partycji dysku HDD. Zmniejszy to liczbę żądań zapisu/odczytu, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na stabilność dysku SSD.
Aby uniknąć fragmentacji pliku stronicowania, zaleca się stworzenie osobnej partycji na twardym dysku wyłącznie dla pliku stronicowania. Użycie oddzielnej partycji na plik stronicowania ma następującą zaletę: plik nie będzie sfragmentowany. Podczas zwiększania jego rozmiaru w celu powiększenia ilości pamięci wirtualnej, plik stronicowania umieszczony w przestrzeni z innymi danymi może zostać rozbity na fragmenty. Zdefragmentowany plik stronicowania umożliwia szybszy dostęp do pamięci wirtualnej.

Operacje na pliku stronicowania

Aby przeprowadzić operacje na pliku stronicowania, należy przejść do okna zarządzania pamięcią wirtualną.

Aby to zrobić:

1. Naciśnij Win + R. W polu, które się pojawi, wpisz „sysdm.cpl” i kliknij OK.

1 Windows Paging File.png

2. W otwartym oknie Właściwości systemu przejdź do zakładki Zaawansowane i kliknij przycisk Ustawienia w grupie Wydajność.

2 Windows Paging File.png

3. W oknie Opcje wydajności przejdź do Zaawansowane i kliknij Zmień.

3 Windows Paging File.png

4. Po wykonaniu tych działań otworzy się okno zarządzania pamięcią wirtualną, gdzie ustawieniem domyślnym jest „Automatycznie zarządzaj plikiem stronicowania dla wszystkich dysków”. W takim wypadku plik stronicowania będzie umieszczony na tym samym dysku, gdzie znajduje się system operacyjny (dysk C). Liczba dostępnych dysków logicznych może się różnić w zależności od komputera.

4 Windows Paging File.png

Wyłączanie pliku stronicowania

1. Odznacz „Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków”.

2. Wybierz „Bez pliku stronicowania” i kliknij Ustaw.

5 Windows Paging File.png

3. Następnie zobaczysz ostrzeżenie systemu operacyjnego. Kliknij Tak a następnie OK.

6 Windows Paging File.png

4. Po wykonaniu tych czynności zrestartuj komputer.

Przenoszenie pliku stronicowania między partycjami dysku twardego

1. Wykonaj wszystkie czynności z Wyłączanie pliku stronicowania.

2. Wybierz dysk logiczny, gdzie chcesz umieścić plik stronicowania.

3. Wybierz „Rozmiar kontrolowany przez system” dla wybranego dysku i kliknij Ustaw a następnie OK.

7 Windows Paging File.png

4. Po wykonaniu tych czynności zrestartuj komputer.

Zmienianie rozmiaru pliku stronicowania

1. Odznacz „Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków”.

2. Wybierz „Rozmiar niestandardowy” i wprowadź dwie wartości: początkowy i maksymalny rozmiar w MB. Kliknij Ustaw a następnie OK.

8 Windows Paging File.png

3. Po wykonaniu tych czynności zrestartuj komputer.

Powiązane artykuły