World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Mechanika ogłuszania

Więcej informacji TUTAJ.

Czas trwania ogłuszenia


Jeśli obejrzycie charakterystyki pocisków odłamkowo-burzących, znajdziecie tam maksymalne i minimalne okresy ogłuszania. Faktyczny okres zależy od dwóch czynników, jednego stałego i jednego zmiennego, lecz nie może być krótszy niż pięć sekund. Minimalny czas ogłuszenia to gwarantowany czas, po którym będziecie ogłuszeni, gdy znajdziecie się w promieniu rażenia pocisku. Czas ten przedłuża się wraz ze zmniejszającą się odległością od wybuchającego pocisku, ilością uszkodzeń, jakie odnosicie od wybuchu, wyposażenia i artykułów eksploatacyjnych, jakie posiadacie.

Oprócz pancerza pojazdu, który częściowo absorbuje uszkodzenia, a zatem pomaga obniżyć czas ogłuszenia, negatywny wpływ artylerii może być zmniejszony dzięki osłonie przeciwodłamkowej i dużej apteczce:

  • Osłony przeciwodłamkowe (wszystkie typy) zmniejszają czas o 10%. Superciężka osłona przeciwodłamkowa działa najlepiej przeciwko ogłuszeniu, bo najlepiej wchłania uszkodzenia od wybuchu.
  • Duża apteczka zmniejsza okres o 5%, a połączone mała i duża znoszą ogłuszenie całkowicie.

Jeśli pojazd jest ogłuszony przez kilka pocisków odłamkowo-burzących, ogłuszenie jest obliczane osobno dla każdego pocisku. Odliczanie zaczyna się w momencie trafienia pierwszego pocisku. Jeśli dwa ogłuszenia nachodzą na siebie, jeden jest częściowo lub całkowicie zniesiony przez drugi.

Efekt ogłuszenia


Gdy Wasza załoga jest trafiona falą uderzeniową pocisku odłamkowo-burzącego, jest ogłuszona i zmniejsza efektywność pojazdu. Efekt ogłuszenia, podobnie jak czas jego trwania, składa się z dwóch parametrów: gwarantowane 75% maksymalnej straty w parametrach (znajdziecie je w poniższej liście), oraz pewna część pozostałych 25% (ta zależy od ilości uszkodzeń, jakich doznacie). Jeśli jesteście ogłuszeni przez kilka pocisków, tylko jeden z nich wpływa na parametry pojazdu: ten z większym współczynnikiem obniżenia sprawności.

  • Moc silnika zmniejsza się o 30% a prędkość o 25%.
  • Prędkość obrotu zawieszenia zmniejsza się o 25% a obrotu wieży o 40%.
  • Zasięg widzenia spada o 25%.
  • Rozrzut w ruchu zwiększa się o 50%, przy obrocie kadłuba i przy obrocie wieży zwiększają się tak samo.
  • Czas przeładowania i celowania zwiększają się o 50%.
  • Celność zmniejsza się o 25%.

Asysta przy uszkodzeniach w ogłuszeniu


Całkowita ilość uszkodzeń asystowanych, czyli w zasadzie całkowite uszkodzenia ogłuszonych pojazdów, jest dzielona na wszystkie działa samobieżne, których wybuch pocisków sięgnął pojazdów i ogłuszył je w czasie, gdy otrzymały uszkodzenia od innego pojazdu. Pierwsze działo, które ogłuszy przeciwnika, otrzymuje 70% całości. Pozostałe 30% jest równo rozdzielone pomiędzy pozostałe działa samobieżne, których okres ogłuszenia trwa w momencie zadawania uszkodzeń.

Jeśli działo ogłusza przeciwnika, który już został ogłuszony przez kogoś innego, to działo zdobywa część z 30%, dopóki pierwsze ogłuszenie nie minie. Gdy to się stanie, drugie działo otrzymuje 70% z wszystkich uszkodzeń zadanych w trakcie czasu trwania jego ogłuszenia itd.

Jeśli tylko jedno działo ogłuszyło pojazdy, które zostały uszkodzone, gracz tego działa otrzymuje całość asystowanego uszkodzenia.

Uszkodzenie, które artyleria zadaje czołgowi, który jednocześnie ogłusza, nie jest wliczane w asystowane uszkodzenie.

Powiązane artykuły