World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Robienie zrzutu ekranu

Zrzuty ekranu dokumentów i otwartych okien

  1. Naciśnijcie klawisz Print Screen [PrtScn], by skopiować to, co jest aktualnie wyświetlane na ekranie do schowka.
  2. Otwórzcie Painta (Start > Programy > Akcesoria > Paint) i wybierzcie Edycja > Wkej, by wkleić zawartość schowka.
  3. Przejdźcie do Plik > Zapisz jako... i zapiszcie plik na pulpicie, najlepiej w formacie JPG.

Możecie też użyć Snipping Tool (Narzędzie Wycinanie) Microsoftu.

Zrzuty ekranu z gry

Będąc w grze, naciśnijcie Print Screen [Prt Scr]. Zrzut ekranu zostanie zapisany w następujących miejscach:

Gra Domyślna lokalizacja
World of Tanks C:\Games\World_of_Tanks\screenshots
World of Warships C:\Games\World_of_Warships\screenshot
World of Warplanes C:\Users\[Twoja_nazwa_profilu_Windows]\Pictures\World of Warplanes
Pagan Online Schowek (otwórzcie Painta i wklejcie zawartość)

Wysyłanie zrzutu ekranu do Wsparcia Gracza

  1. Na dole formularza zgłoszenia znajduje się następujące pole:
    10593_01
  2. Kliknijcie je i odszukajcie plik zrzutu ekranu lub przeciągnijcie go na to pole.
  3. Po napisaniu wiadomości, wyślijcie zgłoszenie.

Powiązane artykuły