World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Ping, opóźnienia i utracone pakiety. Co to jest?

Ping

Ping często jest mylony z opóźnieniem. W informatyce ping to sygnał wysyłany przez sieć do drugiego komputera, który następnie jest przez niego odsyłany z powrotem. Czas całej drogi jest właśnie opóźnieniem.

Opóźnienie

Opóźnienie, zwane również lagiem, jest to czas (mierzony w milisekundach) potrzebny do tego, by pakiet danych dotarł z Twojego komputera do celu – naszego serwera gry. Im większy ten okres, tym większe opóźnienie. Dobrze jest mieć opóźnienia w zakresie poniżej 100 milisekund.

Powody dużych opóźnień

  • Duża odległość od komputera do celu – serwera gry. Im większa odległość, tym większe opóźnienie.
  • Połączenia Wi-Fi i LTE mogą wpływać na wydłużenie opóźnienia.
  • Problemy sieciowe pomiędzy Twoim komputerem a serwerem gry.

Utracone pakiety

Utrata pakietów ma miejsce, gdy jeden lub więcej pakietów danych wędrujących przez sieć nie trafia do celu. Miarą utraconych pakietów jest stosunek liczby zagubionych pakietów do łącznej liczby wysłanych pakietów, wyrażony w procentach. Dobrze jest mieć utratę pakietów na poziomie mniejszym niż 2,5%.

Powody utraty pakietów

  • Problemy sieciowe pomiędzy Twoim komputerem a serwerem gry.
  • Połączenia Wi-Fi oraz LTE.

Powiązane artykuły