World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Poprawki systemu doboru graczy: kolejne kroki

W grudniu ubiegłego roku wspominaliśmy, że 2019 będzie ważnym rokiem dla mechanizmu losującego. I to prawda, bo przygotowaliśmy parę sporych zmian w jego bieżącej strukturze. Aby pokazać Wam pełniejszy obraz, zacznijmy jednak od przeglądu ewolucji systemu oraz omówienia jego obecnie największych problemów.

Nowe wyzwania

Niemniej jednak w przeciągu ostatnich dwóch lat liczby pojazdów różnych typów znacząco się zmieniły. Teraz pojazdy X poziomu są ledwo dwukrotnie rzadsze niż VIII; liczba pojazdów IX poziomów również znacząco wzrosła.

Jednocześnie kolejka jest bardzo dynamiczna i zmienia się niemalże co sekundę. Nie jest to wyłącznie skutek naturalnej ewolucji naszej gry; kolejka jest obciążona dodatkowymi czynniki w grze, takimi jak:

  • bieżące wydarzenia,
  • wyzwania,
  • oferty specjalne

Naturalna ewolucja kolejki doprowadziła do pojawienia się dwóch nowych, poważnych problemów, z którymi próbujemy sobie poradzić:

  • Czołgi często znajdują się na dole listy i muszą walczyć z przeciwnikami wyższych poziomów, co nie zawsze jest przyjemne. Dotyczy to w szczególności pojazdów VI i VIII poziomu.
  • Gracze posiadający preferencyjne pojazdy premium rozgrywają większość swoich bitew przeciwko pojazdom na poziomie o jeden wyższym, w szablonie 5-10 i rzadko trafiają w zestawienie z pojazdami swojego poziomu lub niższego o jeden. W rezultacie wszelkie zalety preferencyjnego doboru zostają wyeliminowane.

Szablony w aktualnym systemie doboru są sztywne, więc nie mogą się szybko adaptować do rozbudowujących się kolejek, które są przyczyną tych problemów. W rezultacie wiele graczy dzisiaj trafia na dół listy, co jest najważniejszą rzeczą, którą chcemy zmienić.

Chcielibyśmy także zmniejszyć liczbę bitew z pojazdami wyższych poziomów i zwiększyć liczbę bitew z czołgami tego samego i o jeden niższego poziomu.

Jak chcemy to osiągnąć?

Aby osiągnąć te cele, mamy w planach wprowadzenie dynamicznych szablonów zarówno dla dwu-, jak i trzypoziomowych bitew. W przyszłości mogą pojawiać się następujące szablony:

  • 7-8, 6-9, 5-10 oraz 4-11 dla bitew dwupoziomowych,
  • 4-5-6, 4-4-7 a nawet 5-5-5 dla bitew trzypoziomowych.
  • Możliwe są również inne szablony.

Format bitwy 5-5-5 może nie być optymalny dla tych, którzy znajdą się na dole listy. Niemniej jednak, dzięki wprowadzeniu tego szablonu wszyscy gracze będą mieli mniejszą szansę trafić na dół listy. Zmniejszy to również liczbę bitew, w których będzie można spotkać przeciwnika o dwa poziomy silniejszego.

Nowy system doboru będzie mógł wybierać różne szablony dla pojazdów różnych poziomów tak, by utrzymać równowagę w systemie. Jednocześnie system będzie mógł szybko adaptować się do aktualnej sytuacji w kolejce, biorąc pod uwagę wiele czynników. Wybór konkretnego szablonu będzie dokonany na podstawie liczby czołgów w kolejce oraz ich poziomów.

Plany na bliską przyszłość

Techniczna część architektury przeszła testy. W nieodległej przyszłości, po pewnych dodatkowych poprawkach i ulepszeniach uruchomimy nowy system doboru na głównych serwerach.

Przede wszystkim sprawdzimy stabilność i odporność nowego systemu w rzeczywistych warunkach na serwerze oraz zbierzemy realne dane dotyczące dystrybucji czołgów w bitwach. Oczywiście wprowadzimy też ostateczne poprawki do ustawień szablonów.

Po zakończeniu testów dokładnie przeanalizujemy uzyskane rezultaty i Wasze opinie. Jeśli upewnimy się, że nowy system doboru poprawia jakość bitew, uruchomimy go na innych serwerach na całym świecie.

Powiązane artykuły