World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

WoT – przez przypadek zwolniłem załogę, czy mogę ją odzyskać?

Wsparcie Gracza NIE jest w stanie obsługiwać żądań przywracania załogi.

Członkowie załogi zwolnieni przed wprowadzeniem aktualizacji 9.16 NIE będą mogli skorzystać z tej możliwości.

Zasady przywracania

Możecie przywrócić zwolnionych członków załogi posiadających co najmniej jedną umiejętność lub atut, lub wystarczającą liczbę punktów doświadczenia, by zdobyć co najmniej jedno z nich.

TempDimiss

Warunki:

  • Przywrócenie w ciągu pierwszych 48 godzin po zwolnieniu jest darmowe.
  • Po pierwszych 48 godzinach: koszt przywrócenia wynosi 60 000 kredytów za członka załogi.

Przywrócenie załogi jest możliwe tylko przez 32 dni po rozwiązaniu.

Jak przywrócić

Za każdym razem, gdy zwalniacie członka załogi, zostaniecie poinformowani, czy przywrócenie jest możliwe, czy nie.

PermanentDismiss
  1. Zwolnieni członkowie załogi są przywracani przez opcję Odprawieni w koszarach. Najechanie kursorem na danego członka załogi otworzy jego kartę ewidencyjną zawierającą okres pozostały do przywrócenia i koszt tej operacji.
    Timer
  2. Aby przywrócić zwolnionego załoganta do akcji, kliknijcie Odzyskaj i potwierdźcie operację w okienku, które się pojawi.

    Po przywróceniu, przy załogancie może nie być informacji, do którego pojazdu został przypisany. Aby to naprawić, musicie rozegrać jedną bitwę; po bitwie informacja powinna ponownie się pojawić.

OSTRZEŻENIE

Bufor zwolnionych ma miejce na 100 załogantów. Gdy jest pełny, a Wy zwalniacie 101 załoganta, otrzymacie ostrzeżenie, że ta operacja zastąpi w buforze tego załoganta, który przebywa w nim najdłużej.

Buffer

 

Buffer_full

Powiązane artykuły