World of Tanks
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Przez przypadek zwolniłem załogę, czy mogę ją odzyskać?

Wsparcie Gracza NIE jest w stanie obsługiwać żądań przywracania załogi.

Zasady przywracania

Możecie przywrócić zwolnionych członków załogi posiadających co najmniej jedną umiejętność lub atut, lub wystarczającą liczbę punktów doświadczenia, by zdobyć co najmniej jedno z nich.

 

Warunki:

  • Przywrócenie w ciągu pierwszych 48 godzin po zwolnieniu jest darmowe.
  • Po pierwszych 48 godzinach: koszt przywrócenia wynosi 60 000 kredytów za członka załogi.

Przywrócenie załogi jest możliwe tylko przez 32 dni po rozwiązaniu.

Jak przywrócić

Za każdym razem, gdy zwalniacie członka załogi, zostaniecie poinformowani, czy przywrócenie jest możliwe, czy nie.

retire_confirm_imp.jpg
 

Zwolnieni członkowie załogi są przywracani przez opcję Odprawieni w koszarach. Najechanie kursorem na danego członka załogi otworzy jego kartę ewidencyjną zawierającą okres pozostały do przywrócenia i koszt tej operacji.

crew_recover.jpg

Aby przywrócić zwolnionego załoganta do akcji, kliknijcie Odzyskaj i potwierdźcie operację w okienku, które się pojawi.

Bufor zwolnionych ma miejce na 100 załogantów. Gdy jest pełny, a Wy zwalniacie 101 załoganta, otrzymacie ostrzeżenie, że ta operacja zastąpi w buforze tego załoganta, który przebywa w nim najdłużej.

 

Powiązane artykuły