Game Center
Wsparcie Gracza
Wszystkie artykuły

Game Center: menu nawigacji

Game Center posiada menu nawigacji.

810_01

O aplikacji

Zawiera informacje o Game Center i przydatne linki.

810_02

Powiadomienia

Zawiera listę aplikacji i zmian.

810_03

Kolejka procesów

Wyświetla informację o właśnie przeprowadzanych działaniach np: aktualizowanie WoWs.

810_04

Ustawienia

Ogólne

Możesz tu zmienić język aplikacji i wybrać opcję uruchamiania Game Center przy starcie systemu.

810_05

Aktualizacje

Możesz tu włączyć automatyczne aktualizacje i ustawić prędkość pobierania i wysyłania danych.

810_06

Połączenia

Możesz tu zmienić port połączeń przychodzących np: 6881, który jest portem domyślnym.

810_07

Powiązane artykuły