World of Tanks Blitz
Podpora pro hráče
Všechny články

Jak funguje mechanismus průbojnosti pancíře

Co je to vlastně průbojnost?

Mechanika průbojnosti představuje pravděpodobně jednu z nejdůležitějších mechanik hry, kterou musíte znát. Chcete-li poškodit nepřátelský tank střelbou, musíte prorazit jeho pancíř. Rozdíl mezi průměrnými a vynikajícími hráči je ve znalosti slabých míst nepřátel.

Mechanika průbojnosti používá ve hře prakticky stejná základní pravidla fyziky jako pravidla, která platí ve skutečném životě: vezměte si kus papíru a naostřenou tužku a zkuste tento papír prorazit ze vzdálenosti 5 metrů. Zvažované fyzikální hodnoty jsou rychlost pera, rozměry pera, tloušťka papíru a nakonec vzdálenost, ze které bylo pero „vystřeleno“.

Ve hře World of Tanks hrají hlavní roli dva prvky, které je při hodnocení výstřelu vzít v úvahu. Vždy je nutné znát typ děla namontovaný na tanku a jeho průbojnost. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny takto:

Můžete vidět, že T110E4 má namontováno 155 mm dělo, což je vidět v názvu děla „155 mm At Gun T7E2“. Důležitější je ale průměrná průbojnost (295/375/90), která označuje rozsah možných hodnot průbojnosti, které v tomto případě činí 221–369, v souladu s hodnotami průbojnosti střely:

Druhým prvkem, na který je nutné myslet, pokud jste vzali v úvahu vlastní hodnoty průbojnosti, jsou hodnoty tloušťky pancíře, sklonu pancíře a vzdálenosti vašeho nepřítele. Pomocí tohoto děla a při uvažované tloušťce pancíře nepřátelského tanku 200 mm ho probijete v případě, že budete střílet pod úhlem 90°.

 

Pokud nebude dopadový úhel kolmý (nižší nebo vyšší než 90°), dojde ke zvýšení efektivní hodnoty pancíře nepřátelského tanku. Proto budete při střelbě na tank v úhlu 60° potřebovat vyšší hodnotu průbojnosti.

 

Mechanika definuje rozdíly jmenovitých (hodnota „plochého“ pancíře) a efektivních (hodnota „skloněného“ pancíře) hodnot tloušťky pancíře. Můžeme je vyjádřit následovně:

 

Pojďme se podívat na konkrétní příklad: Vystřelíte na nepřátelský tank pod úhlem 40° s tloušťkou pancíře 200 mm. V souladu s tabulkou výše by měla vaše hodnota průbojnosti činit (200 x 1,3054) 261, aby byla střela efektivní.

Poznámka 1: Při překročení úhlu 70° (80° u kumulativních střel) dojde k odražení střely nezávisle na hodnotě průbojnosti.

Poznámka 2: Střela může pancíř prorazit, ale nezpůsobit žádné poškození. Dochází k tomu v případě, že střela zasáhne vnitřní modul nebo se zastaví o druhou vrstvu představného pancíře. Další informace o této situaci naleznete zde.

Související články