World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Komprimace a dekomprimace souborů

Platí pro: Windows 10, Windows 8.1. Pokud váš operační systém postrádá nativní kompresi souborů, 7-zip vám může pomoci. Jedná se o software s otevřeným zdrojovým kódem.

Komprimované (zazipované) soubory zabírají menší místo a dají se rychleji převádět do jiných počítačů než nekomprimované.

Komprimace souboru nebo složky

  1. Vyhledejte soubor nebo složku, které chcete komprimovat.
  2. Stiskněte a podržte soubor nebo složku (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), přejděte na Odeslat a vyberte Komprimovaná složka (metoda ZIP).

Ve stejném umístění se vytvoří nová komprimovaná složka se stejným názvem. Pokud ji chcete přejmenovat, stiskněte ji a podržte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem), vyberte Přejmenovat a zadejte nový název.

Dekomprimování (extrahování) souborů nebo složek z komprimované složky

  1. Najděte komprimovanou složku, ze které chcete dekomprimovat (extrahovat) soubory nebo složky.
  2. Udělejte jednu z těchto věcí:
    • Pokud chcete dekomprimovat jeden soubor nebo složku, otevřete komprimovanou složku a pak přetáhněte soubor nebo složku z komprimované složky do nového umístění.
    • Pokud chcete dekomprimovat všechen obsah komprimované složky, stiskněte a podržte složku (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši), vyberte Extrahovat vše a postupujte podle pokynů.
  • Pokud chcete do komprimované složky, kterou jste vytvořili dřív, přidat soubory nebo složky, přetáhněte je do ní.
  • Některé typy souborů, jako například obrázky JPEG, jsou samy o sobě silně komprimované. Pokud zkomprimujete několik obrázků JPEG do složky, bude celková velikost složky přibližně stejná jako velikost kolekce původních obrázků.

Související články