World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Otevření portů ve Windows Firewall

Před nastavením Windows Firewall se ujistěte, že máte oprávnění správce.

Jestliže vaše hra funguje dobře, není potřeba podle tohoto návodu postupovat. Pokud však máte potíže s připojením, je potřeba nastavit porty podle níže uvedených kroků:

 1. Chcete-li přejít na nastavení brány Firewall, klikněte na „Start“, otevřete „Ovládací panely“, pak klikněte na „Systém a zabezpečení“ a „Firewall v programu Windows Defender“ (nebo stiskněte „Win+R“, zadejte „firewall.cpl“ a klikněte na „OK“. Tato metoda funguje ve všech verzích systému Windows a bude vyhovovat těm uživatelům, kteří nemají ve své verzi Windows tlačítko „Start“).
 2. Klikněte na „Upřesnit nastavení“.
  15295_en1
 3. V levém sloupci klikněte na „Příchozí pravidla“.
 4. V pravém sloupci klikněte na „Nové pravidlo“.
  15295_en2
 5. V dialogovém okně vyberte pravidlo „Port“ a klikněte na „Další“.
  15295_en3
 6. Vyberte požadovaný protokol: TCP nebo UDP.
 7. Do pole „Konkrétní místní porty“ zadejte požadované porty. Pokud se jedná o několik portů, oddělte je čárkou nebo zadejte rozsah portů s pomocí spojovníku. Seznam požadovaných portů pro World of Tanks se dá najít ve článku „Pomocník při potížích s připojením“ v sekci „Síťové protokoly a porty“. Po zadání všech portů klikněte na „Další“.
  15295_en4
 8. Vyberte „Povolit připojení“ a klikněte na „Další“.
 9. Vyberte požadované profily připojení a klikněte na „Další“.
 10. Zadejte název vytvořeného pravidla a v případě potřeby k němu přidejte popis. Pak klikněte na „Dokončit“, abyste změny uložili.
 11. Podobně zadáním stejných rozsahů portů, jak je to popsáno v krocích 4–10, vytvoříte i odchozí pravidla.

Související články