World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Stránkovací soubor Windows

Obecné informace

Stránkovací soubor (pagefile.sys) je skrytý soubor na pvném disku počítače, který využívá operační systém Windows podobný způsobem jako RAM. Stránkovací soubor a RAM společně tvoří virtuální paměť. V základu ukládá operační systém Windows stránkovací soubor ve spouštěcím oddíle (oddíle disku, kde je nainstalován operační systém a doprovodné soubory). Kapacita stránkovacího souboru je standardně nastavena na 1,5násobek celkové kapacity RAM.

Stránkovací soubor je potřeba ke snížení náporu na RAM během chvil, kdy je nejsilnější. Spouštíte-li najednou několik aplikací, které RAM aktivně využívají, některé z těchto aplikací budou neaktivní (minimalizované či prostě jen momentálně neužívané) a budou proto přesunuta do pomalejší oblasti, tedy stránkovacího souboru, zatímco s daty z aktuálně používaných aplikací bude přímo zpracovávat RAM. Když dojde k přístupu k momentálně neaktivní aplikaci, data ze stránkovacího souboru budou přesunuta přímo do RAM, aby došlo ke zrychlení procesu. Při výrazném nedostatku RAM v systému je stránkovací soubor používán přímo; jinak řečeno, jsou sem přesunována i data aktivních aplikací. Je-li celková kapacita virtuální paměti příliš nízká, některé aplikace mohou vykazovat problémy a systém může zobrazit zprávu o nedostatečné virtuální paměti. V takových situacích je třeba zvýšit velikost stránkovacího souboru.

Má-li váš počítač více než jeden pevný disk: Pro zvýšení výkonu systému by měl být stránkovací soubor přesunut do jiného oddílu jiného pevného disku. V tomto případě operační systém rychleji zpracuje simultánní požadavky vstup/výstup.

Pokud máte pouze jeden pevný disk na vašem počítači: I tak je doporučeno přesunout stránkovací soubor na jiný oddíl pevného disku. Když se stránkovací soubor nachází ve spouštěcím oddíle, operační systém Windows posílá požadavky na čtení a zápis jak do systémové složky, tak stránkovacího souboru. Po přesunu stránkovacího souboru na jiný oddíl dojde k méně konfliktům mezi požadavky na čtení a zápis.

Jestliže má váš počítač jak HDD, tak SSD disky: Je doporučeno vložit stránkovací soubor na jeden z oddílů HDD disku. To sníží počet požadavků na čtení a zápis, což může pozitivně ovlivnit spolehlivost SSD disku.
Aby nedošlo k fragmentaci stránkovacího souboru, je doporučeno vytvořit samostatný oddíl na pevném disku, kde se bude nacházet pouze stránkovací soubor. Využití samostatného oddílu pro stránkovací soubor má následující výhodu: Soubor nebude fragmentován. Stránkovací soubor, který se nachází v sekci, kde jsou i další data, může být postupně fragmentován při svém zvýšení v rámci zvýšení kapacity virtuální paměti. Defragmentovaný stránkovací soubor umožňuje rychlejší přístup k virtuální paměti.

Operace se stránkovacím souborem

Pro úpravy stránkovací souboru přejděte do okna se správou virtuální paměti.

Chcete-li to udělat:

1. Zmáčkněte kombinaci kláves „Win + R“ a do okna, které se otevře, vepište za „Otevřít“ název „sysdm.cpl“ a klikněte na „OK“.

1 Windows Paging File.png

2. V nově otevřeném okně „Vlastnosti systému“ přejděte do záložky „Upřesnit“ a klikněte na tlačítko „Nastavení“ v sekci „Výkon“.

2 Windows Paging File.png

3. V okně „Možnosti výkonu“ klikněte na „Upřesnit“ a posléze „Změnit“.

3 Windows Paging File.png

4. Po provedení těchto akcí se otevře okno správce virtuální paměti, kde je automaticky zaškrtnuta volba „Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky“. V tomto případě se stránkovací soubor nachází na stejném disku, kde je nainstalován operační systém (disk C). Počet jednotek dostupných k výběru na každém počítači se může lišit.

4 Windows Paging File.png

Deaktivace stránkovacího souboru

1. Odškrtněte u všech disků volbu „Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky“.

2. Vyberte „Nepoužívat stránkovací soubor“ a klikněte na „Nastavit“.

5 Windows Paging File.png

3. Poté vám vyskočí varování od operačního systému. Klikněte na „Ano“ a poté „OK“.

6 Windows Paging File.png

4. Po dokončení všech změn počítač restartujte.

Přesun stránkovacího souboru mezi oddíly pevného disku

1. Dokončete všechny kroky od deaktivace stránkovacího souboru

2. Vyberte jednotku, do které chcete stránkovací soubor vložit.

3. Vyberte „Velikost určí systém“ pro daný disk a klikněte na „Nastavit“, poté „OK“.

7 Windows Paging File.png

4. Po dokončení všech změn počítač restartujte.

Změna velikosti stránkovacího souboru

1. Odškrtněte u všech disků volbu „Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky“.

2. Vyberte „Vlastní velikost“ a vložte dvě hodnoty: Základní a maximální velikost v MB. Klikněte na „Nastavit“ a „OK“.

8 Windows Paging File.png

3. Po dokončení všech změn počítač restartujte.

Související články