World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Mechanika ochromení

Více informací naleznete ZDE.

Trvání ochromení


Když se podíváte na vlastnosti HE granátu, tak nyní obsahují maximální a minimální dobu trvání ochromení. Skutečná doba ochromení se skládá ze dvou proměnných, jedné permanentní a druhé dynamické, a nemůže být menší než pět sekund. Minimální doba trvání ochromení ukazuje zaručený čas, po který budete ochromeni, když se budete nacházet v oblasti výbuchu granátu. Navíc dostáváte určité množství zbývajícího času ochromení, které závisí na oblasti v rámci rozsahu výbuchu, množství obdrženého výbušného poškození, a na namontovaném vybavení a spotřebních doplňcích.

Společně s pancířem vozidla, který částečně pomáhá s pohlcením poškození a tím pádem i se snížením doby trvání ochromení, lze negativní dopad dělostřelectva dále minimalizovat pomocí Protistřepinových vložek a Velkých lékárniček:

  • Protistřepinové vložky (všechny typy) snižují dobu trvání o 10 %. Supertěžké protistřepinové vložky jsou proti ochromení nejúčinnější, protože lépe pohlcují explozivní poškození.
  • Velké lékárničky snižují dobu trvání o 5 %. Malé i velké lékárničky také umí po použití efekt zcela odstranit.

Když je vozidlo ochromeno několika HE granáty, tak se doba ochromení vypočítává pro každý granát samostatně. Odpočítávání začíná po zasažení prvním granátem. A v případě, že by se dva efekty ochromení překrývaly, je jeden částečně nebo zcela, negován tím druhým.

Efekt ochromení


Když je vaše posádka zasažena výbuchem HE granátu, utrpí granátový šok, což sníží efektivitu vozidla. Efekt ochromení, stejně jako doba jeho trvání, se skládá ze dvou proměnných: máte jistotu, že obdržíte 75 % z maximálního snížení v parametrech (můžete je vidět uvedené níže), plus určité množství ze zbývajících 25 % (to závisí přímo na poškození, které obdržíte). Když jste ochromeni několika granáty, má na parametry vozidla vliv pouze jeden z nich: ten, který má největší koeficient poklesu.

  • Měrný výkon motoru se snižuje o 30 % a rychlost — 25 %
  • Otáčení podvozku se snižuje o 20 %, zatímco otáčení věže — 40 %
  • Dohled se zhoršuje o 25 %
  • Rozptyl za pohybu se zvyšuje o 50 %, rozptyl při otáčení korby a věže se zvyšuje o stejnou hodnotu
  • Doba nabíjení a čas zaměření se zvyšuje o 50 %
  • Přesnost se snižuje o 25 %

Poškození díky ochromení


Celkové množství asistovaného poškození, což je v podstatě všechno poškození způsobené ochromeným vozidlům, se rozděluje mezi všechna dělostřelectva, jejichž HE granáty svým výbuchem tato vozidla zasáhly a ochromily je, zatímco jim někdo jiný způsobil poškození. První dělostřelectvo, které nepřátele ochromilo, dostane 70 % z tohoto celkového množství. Zbývajících 30 % se rovnoměrně rozdělí mezi všechna ostatní dělostřelectva, jejichž doba ochromení se odpočítávala, zatímco bylo toto poškození způsobeno.

Když dělostřelectvo ochromí nepřítele, který již byl ochromen někým jiným, pak toto dělostřelectvo získává část ve výši 30 % až do doby, než první ochromení odezní. Jakmile k tomu dojde, tak druhé dělostřelectvo dostává 70 % z celkového množství způsobeného poškození, zatímco trvání jeho ochromení se odpočítává, atp.

Pokud poškozená vozidla ochromilo jen jedno dělostřelectvo, tak hráč v tomto dělostřelectvo dostává všechno asistované poškození.

A nakonec, poškození, které dělostřelectvo způsobí tanku, jenž i ochromí, není do asistovaného poškození zahrnuto.

Související články