World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Ping, latence a ztrátovost paketů. Co to je?

Ping

Ping je často zaměňován s latencí. Ve výpočetní technice je ping signál vyslaný skrze síť do jiného počítače a následně zaslaný druhým počítačem zpět. Měření této okružní trasy je latence.

Latence

Latence, také známá jako lag či zpoždění, je čas (měřený v milisekundách), který paketu dat z vašeho zařízení zabere cesta do cíle – našeho herního serveru. Čím delší je tato doba, tím vyšší je latence. Je žádoucí mít latenci pod 100 milisekund.

Případy vysoké latence

  • Dlouhá vzdálenost od vašeho zařízení k cíli – hernímu serveru. Čím větší je vzdálenost, tím vyšší je latence.
  • Wi-Fi a LTE připojení může vaši latenci zvýšit.
  • Síťové problémy mezi vaším zařízením a herním serverem.

Ztrátovost paketů

Ke ztrátě paketů dochází tehdy, když jeden či více paketů dat, které cestují skrze síť, nedorazí do cíle. Ztrátovost paketů se posuzuje jako procentní podíl ztracených paketů oproti paketům odeslaným. Je žádoucí mít ztrátovost paketů nižší než 2,5 %.

Důvody vysoké ztrátovosti paketů

  • Síťové problémy mezi vaším zařízením a herním serverem.
  • Wi-Fi a LTE připojení.

Související články