World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Týmové zabití - poškození spojence

Jak to funguje

Poškozování či ničení spojeneckých vozidel se odsuzuje. Všechno poškození spojenců se sledují a automaticky registrují na provinilém účtu.

Když provinilý účet dosáhne prahové hodnoty TK, jeho přezdívka zmodrá. Další poškozování spojenců vede k suspendaci účtu.
Nadměrné poškozování spojenců může způsobit okamžitou suspendaci účtu.

Recidivita se rovněž bere v úvahu, a čím více účet porušuje pravidla, tím delší dobu bude suspendován.

U poškození spojenců se sleduje:

  • Množství způsobeného poškození.
  • Četnost pokusů o poškození spojenců za daný časový úsek.

Modrá vozidla (označení TK) můžete poškodit či zničit. Počítadlo zabití v bitvě se však stále sníží.

Doplňující informace:

Omylem jsem poškodil či zničil spojence

Všem hráčům důrazně doporučujeme, aby sledovali své okolí.

Ačkoliv občasné incidenty nemusí skončit suspendací, pohybování se na hranici může nakonec vést k automatické suspendaci účtu.

Podpora pro hráče NEBUDE pomáhat s odvoláním proti trestu za poškození spojenců (týmové zabití).

Byl jsem poškozen či zničen spojencem

Pokud spojenec zničí nebo poškodí vaše vozidlo, pak systém sledování týmového zabití incident zaregistruje.

S přihlédnutím k TK statusu provinilého účtu budou podniknuta příslušná opatření. Někdy to také znamená, že pachatel nezmodrá (_prahové hodnoty TK _ nebylo dosaženo) nebo nebude uplatněna suspendace.

Přesto bychom vám rádi připomněli, že veškeré poškození spojenců se registruje.

Podpora pro hráče NEBUDE pomáhat s hlášeními poškození spojenců (týmovým zabitím).

Výjimky

Za poškození spojenců se nepovažují následující scénáře:

  • Sebezničení vozidla.
  • Poškození či zničení modrého vozidla.
  • Střelba do spojenců ve výcvikové místnosti (pouze).

Zneužívání systému TK:

  • Záměrné zneužívání mechaniky poškozování spojenců se odsuzuje. Např.: kolize dělových hlavní kvůli sebepoškození/sebezničení.
Pokud by spojenec poškodil či zničil vaše vozidlo zneužíváním mechaniky TK, [odešlete incident a přiložte příslušný záznam bitvy.

 

Související články