World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Úpravy systému tvorby týmů: další kroky

V prosinci loňského roku jsme uvedli, že 2019 bude pro systém tvorby týmů „velkým“ rokem. To je rozhodně pravda, protože máme nachystané velké změny jeho stávající architektury. Abyste však měli celkovou představu, dovolte nám zrekapitulovat vývoj systému tvorby týmů a jeho stávající zásadní potíže.

Nové výzvy

V průběhu posledních dvou let se však poměr vozidel značně změnil. Nyní jsou vozidla X. úrovně pouze dvakrát méně častá než vozidla VIII. úrovně – počet tanků IX. úrovně se také znatelně navýšil.

Zároveň je fronta velmi dynamická a mění se doslova každou sekundu. Není tomu tak jen kvůli přirozenému vývoji hry – fronta je ovlivněna některými dodatečnými herními faktory, které zvyšují její zatížení. Například:

  • Probíhající akce
  • Výzvy
  • Speciální nabídky

Přirozená evoluce fronty vedla ke dvěma novým závažným problémům, se kterými se momentálně potýkáme:

  • Tanky jsou často ve spodní části seznamu a musí bojovat s protivníky vyšších úrovní, což nemusí být vždy příjemné. To platí zejména pro vozidla VI. a VIII. úrovně.
  • Hráči s preferenčními prémiovými vozidly hrají většinu svých bitev podle šablony 5-10 proti strojům o jednu úroveň vyšším a jen zřídka jsou přiřazeni do týmu s vozidly své úrovně a o jednu úroveň nižšími. Ve výsledku taková situace eliminuje výhody preferenční tvorby týmů.

Šablony ve stávající architektuře systému tvorby týmů jsou však přesně vymezené, takže se nemohou rychle přizpůsobit vývoji fronty. Nyní je tedy ve spodní části seznamu mnoho hráčů mnohem častěji, a to je ta nejzásadnější věc, kterou chceme změnit.

Také bychom rádi: Snížili počet bitev s vozidly vyšších úrovní a zvýšili počet bitev s tanky stejné úrovně a o jednu úroveň nižšími.

Jak toho chceme dosáhnout?

Pro dosažení těchto plánů chceme zavést dynamické šablony pro dvouúrovňové i tříúrovňové bitvy. V budoucnosti se mohou objevit následující šablony:

  • 7-8, 6-9, 5-10 a 4-11 pro dvouúrovňové bitvy
  • 4-5-6, 4-4-7 a dokonce 5-5-5 pro tříúrovňové bitvy
  • možné jsou i jiné šablony

Upozornění: bitva ve formátu 5-5-5 nemusí být optimální pro ty z vás, kteří se ocitnou ve spodní části seznamu. Zavedením této šablony však budou mít všichni hráči nižší pravděpodobnost, že se na spodku seznamu ocitnou. Také to sníží počet bitev, v nichž narazíte na protivníky o dvě úrovně vyšší.

Nový systém tvorby týmů bude moci vybírat různé šablony pro vozidla odlišných úrovní, aby vždy zachoval optimální vyvážení celého systému. Zároveň se dokáže rychle přizpůsobit stávající situaci ve frontě a bude při tom brát v úvahu mnoho faktorů. Volba ve prospěch konkrétní šablony bude provedena v závislosti na počtu tanků ve frontě a na jejich úrovni.

Plány v blízké budoucnosti

Technická část architektury je připravena a úspěšně prošla testováním. V blízké budoucnosti spustíme po dalších vylepšeních a technických úpravách nový systém tvorby týmů na jednom z „živých“ serverů.

Nejprve bude potřeba ověřit stabilitu a přizpůsobivost nového systému v prostředí skutečného serveru, a dále nasbírat skutečné údaje ohledně přidělení tanků do bitev. Samozřejmě také provedeme nějaké ty dodělávky v nastavení šablony.

Po dokončení testování pečlivě zanalyzujeme výsledky a vaše připomínky. Až se ujistíme, že nový systém skutečně mění kvalitu bitev k lepšímu, spustíme ho i na ostatních serverech na světě.

Související články