World of Tanks
Podpora pro hráče
Všechny články

Pomocník při potížích s připojením

Základní pomoc při potížích

  1. Zkontrolujte svůj antivirus a firewall.
  2. Restartujte svůj router i modem tím, že je odpojíte od elektřiny na přibližně 20 sekund a pak je znovu zapnete.
  3. Používáte-li Wi-Fi připojení, snižte vzdálenost mezi routerem či přístupovým bodem a vaším PC.
    • Je-li to možné, použijte ethernetový kabel.
  4. Kontaktujte svého internetového poskytovatele ohledně další asistence.

Pokud potíže přetrvávají, můžete spustit diagnostiku sítě WGCheck anebo report z programu PingPlotter s délkou trvání alespoň 30 minut vůči našemu hernímu serveru a přiložit ji ke svému incidentu.

Síťové protokoly a porty

Ujistěte se, že spojení s naší hrou jsou povolena a jsou na seznamu s přístupy. Možná se budete muset poradit se správcem sítě nebo IT odborníkem.

Pokročilé firewally a doplňkové nástroje pro zabezpečení sítě mohou také provádět filtrování na základě protokolů/portů. Pro účely testování prosím znovu zkontrolujte své nastavení síťového zabezpečení anebo ho dočasně (zcela) vypněte.

Související články