Action in progress. The process may take some time.

Clan actions are blocked.

[WOLNI] WOLNI - ROLNICY, FARMERZY, NOOBY

Created:

Jeżeli coś kochasz, daj mu wolność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Twoje.

Log in to join the clan.

1. WOLNI i W0LNI
2. Klany są wzajemnie niezależne poza ustalonymi warunkami współpracy.
3. Klany posiadaja:
- wspólne forum
- wspólny kanał TS
*Wiek +18 (z wyjątkami +16)
*Zainstalowany komunikator: TS3 (aktywacja głosu za pomocą przycisku) i sprawny zestaw do komunikacji głosowej. (obecność na TS3 od godziny 16:00 jeżeli jest się zalogowanym do gry)
*Chęci do wspólnej gry
*Kultury osobistej
*Aktywności na forum klanowym
4. Wspólna gra w plutonach
5. Wspólne „farmienie”
6. Rekrutacja wyłącznie poprzez forum klanu

-adres TS: hermes-mg.ddns.net
-forum klanu: "http://forum.wolnionline.pl"

Military Personnel (19)

As of

Player's account has been permanently blocked.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Recruiting Station

To join a clan or find new recruits,

Brand New Wargaming.net Clans Video

Close

Clans

Welcome to a brand new website that unites all the clans of the Wargaming.net game trilogy! Here you can find your brothers-in-arms to fight shoulder to shoulder for victory or share bitter defeats.

Specified time is adjusted to your time zone (UTC <%= offset %>).

Processing...

You have already sent an invite

Your clan has reached maximum number of clan members: 100.

Invites sent: 100.

You are a member of this clan.

Log in to send the application.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Terms of Recruitment are unavailable or hidden.

Terms of Recruitment not available, clan applications not accepted.

Player's account has been permanently blocked.