Action in progress. The process may take some time.

Clan actions are blocked.

[WOLNI] WOLNI - ROLNICY, FARMERZY, NOOBY

Created:

Jeżeli coś kochasz, daj mu wolność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Twoje.

Log in to join the clan.

Fame Points Rating

Rank 1,508
Fame Points 117,881

Fame points earned after the rating was updated last time: . The fame points will be added upon the next rating update.

1. WOLNI i W0LNI
2. Klany są wzajemnie niezależne poza ustalonymi warunkami współpracy.
3. Klany posiadaja:
- wspólne forum
- wspólny kanał TS
*Wiek +18 (z wyjątkami +16)
*Zainstalowany komunikator: TS3 (aktywacja głosu za pomocą przycisku) i sprawny zestaw do komunikacji głosowej. (obecność na TS3 od godziny 16:00 jeżeli jest się zalogowanym do gry)
*Chęci do wspólnej gry
*Kultury osobistej
*Aktywności na forum klanowym
4. Wspólna gra w plutonach
5. Wspólne „farmienie”
6. Rekrutacja wyłącznie poprzez forum klanu

-adres TS: hermes-mg.ddns.net
-forum klanu: "http://forum.wolnionline.pl"

Military Personnel (67)

As of

Player's account has been permanently blocked.

Brand New Wargaming.net Clans Video

Close
Watch the video

Clans

Welcome to a brand new website that unites all the clans of the Wargaming.net game trilogy! Here you can find your brothers-in-arms to fight shoulder to shoulder for victory or share bitter defeats.

Specified time is adjusted to your time zone (UTC <%= offset %>).

Processing...

You have already sent an invite

Your clan has reached maximum number of clan members: 100.

You are a member of this clan.

Log in to send the application.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Terms of Recruitment are unavailable or hidden.

Terms of Recruitment not available, clan applications not accepted.